Home » Dịch vụ » cứu dữ liệu máy chủ Server

cứu dữ liệu máy chủ Server

cứu dữ liệu máy chủ Server

Ổ cứng máy chủ server bị lỗi

Dữ liệu máy chủ quan trong đối với bạn đang bị mất. Các thông tin lưu trữ trên ổ đĩa cứng rất giá trị với doanh nghiệp, nếu mất dữ liệu này  dẫn đến hoạt động doanh nghiệp tạm ngưng hoặc mất đi rất nhiều chi phí. cứu dữ liệu máy chủ Server bệnh viện máy tính Phùng Gia giúp bạn khôi phục dữ liệu nhanh chóng hiệu quả.

Trung tâm cứu dữ liệu Phùng Gia hiểu tầm quan trọng của việc phục hồi dữ liệu máy chủ. Cứu dữ liệu máy server và lưu trữ mạng của bạn bao gồm:

  • cứu dữ liệu tập tin máy chủ
  • Khôi phục các ứng dụng máy chủ
  • cứu dữ liệu máy chủ web bị mất
  • Cứu dữ liệu Virtual Server
  • Cứu dữ liệu hệ thống RAID, NAS và SAN

Giải pháp cứu dữ liệu máy chủ server

Bệnh viện máy tính Phùng Gia có kinh nghiệp trên 10 năm dịch vụ cứu chữa máy tính, xây dựng trung tâm cứu dữ liệu với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao. Kết quả là Trung tâm cứu dữ liệu Phùng Gia là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cứu dữ liệu máy chủ server tại Việt Nam.

Cứu dữ liệu Phùng Gia làm việc trên nhiều cấu hình phần cứng và phần mềm máy chủ:  Oracle, SQL, HP, Dell  .... Cứu dữ liệu trên các nền hệ điều hành và cấu hình RAID.

Mất dữ liệu máy chủ server do nhiều nguyên nhân. Dù doanh nghiệp bạn xảy ra sự có do con người thao tác, phần cứng sự cố, thiên tai,... Cứu dữ liệu Phùng Gia có mặt giải quyết giúp bạn.

Sự độc quyền dữ liệu là sống còn doanh nghiệp, Phùng Gia thấu hiểu sâu sắc vấn đề bảo mật và quyền riêng tư thông tin . Doanh nghiệp cần dịch vụ cứu dữ liệu Phùng Gia hãy yên tâm về vấn đề bảo vệ thông tin riêng tư khách hàng.

Dịch vụ cứu dữ liệu Phùng Gia không chỉ quan tâm đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà còn làm việc với doanh nghiệp tổ chức lớn để cứu dữ liệu máy chủ có cấu hình và tổ chức phức tạp. Bệnh viện máy tính Phùng Gia mong nhận được sự ủng hộ nhiều Doanh Nghiệp tại Việt Nam khi cần đến cứu dữ liệu máy chủ server .

About Phùng Xuân Thái